Showing 104 results

Archival description
Burgelijke Openbare Werken With digital objects
Print preview View:
Gemeente raad van modjokerto, Aan den gouverneur van den provincie Oost-java te Soerabaja, Modjok...
Gemeente raad van modjokerto, Aan den gouverneur van den provincie Oost-java te Soerabaja, Modjokerto 1 Februari 1929, onderwerp Benoeming van den burgemeente van modjokerto tot secretaris van die gemeente
Het hoofd van het Iie district te kediri, aan den gouverneur der provincie oost java (afdeeling p...
Het hoofd van het Iie district te kediri, aan den gouverneur der provincie oost java (afdeeling personeele zaken) te soerabaja, kediri 23 mei 1941 onderwerp vaststelling pensioengeldigen dients ttijd per 1 januari 1932 van het met Europeesch prov. personeel het welk voor 1 januari 1932 in vasten dienst van de provincie oost java 15 benoemd
Voor Suikerfabriek Dinoyo Modjokerto, Aan het hoofd der Afd. Belastingen van de provincie Oost-Ja...
Voor Suikerfabriek Dinoyo Modjokerto, Aan het hoofd der Afd. Belastingen van de provincie Oost-Java Soerabaja, onderwerp matorrijtwigen belastaing 1932 van den hursa prager, Soerabaja 26 September 1932
Het college van gedeputeerden van den prov. Raad van oost java, regentschap van toeloengagoeng, o...
Het college van gedeputeerden van den prov. Raad van oost java, regentschap van toeloengagoeng, onderwerp regentschap begrooting pl. serord rgp Toeloengagoeng, Surabaya, 8 September 1933
Voor Aafdeeling W EN JJ Aan den regent van Bodjonegoro onderwerp vermakelijheinds Rj Bodjonegoro ...
Voor Aafdeeling W EN JJ Aan den regent van Bodjonegoro onderwerp vermakelijheinds Rj Bodjonegoro Soerabaja
Pergoeroean "Gadjah Mada" kertosono, voor de legalisatie der hiernaast gestelde hand te...
Pergoeroean "Gadjah Mada" kertosono, voor de legalisatie der hiernaast gestelde hand teeking c.a. dat het boven bedoelde meisje leerling is van de bevengencande school (De wedono van kertosono)onderwerp verklaring pergoeroean gadjah mada kertosono a.n. Mas Roro Soelastri, Kertosono, 22 Juli 1933
Voor namens den resident de afdeeling secretaris, aan den gouverneur van de provincie oost java (...
Voor namens den resident de afdeeling secretaris, aan den gouverneur van de provincie oost java (afdeeling begrooting en comptabiliteit) soerabaja, kediri 6 maart 1933 onderwerp grondhuur verschuldigd door karsoprowiro
Nota van opmenlingen van het college van gedeputeen der van aanleiding van het onderwek van de be...
Nota van opmenlingen van het college van gedeputeen der van aanleiding van het onderwek van de begrooting srehening van de stadsgemeente kediri betreffende den dienst 1934, kediri 1934
De assistant residen toeloengagoeng, aan den gouverneur der provincie oos java (afdeeling belasti...
De assistant residen toeloengagoeng, aan den gouverneur der provincie oos java (afdeeling belastingen) te soerabaja onderwerp invordering termijnbetaling van sawal, toeloengagoeng 3 agustus 1934
Voor stadsgemeenteraad van modjokerto, aan den gouverneur van de provincie Oost-Java (Afdeeling B...
Voor stadsgemeenteraad van modjokerto, aan den gouverneur van de provincie Oost-Java (Afdeeling Belastingen) te Soerabaja, Onderwerp Wegenbelasting 1934, Modjokerto 19 Juli 1934
Results 1 to 10 of 104