Showing 104 results

Archival description
Burgelijke Openbare Werken With digital objects
Print preview View:
Aan het callege van gedebuteerden van den provincialen reed van oost java stemt overeen mat voors...
Aan het callege van gedebuteerden van den provincialen reed van oost java stemt overeen mat voors-registor de regentachabasecretaris, het collage van geeommitteerden van den regentschaparaad van toeban, toeban 25 Mei 1941
Aan den gouverneur van de provincie oost java te soerabaja, stemt overeen met vooks register de r...
Aan den gouverneur van de provincie oost java te soerabaja, stemt overeen met vooks register de regentachasecretaris, uittreksel Upt het register der besluiter van het college van geemmitteerden van den regentae hapareaad van toeban, toeban 10 Januari 1942
Aan het college van gedeputterden van den provincialen raad van oost java te soerabaja, het regis...
Aan het college van gedeputterden van den provincialen raad van oost java te soerabaja, het register der besluiten van den regent van "ngandjoek", overeen met vooeg, register de regentschapa secretaris, ngandjoek 3 september 1941
Suiker onderneming "Djatie" ngandjoek, aan den gouverneur van de provincie oost java so...
Suiker onderneming "Djatie" ngandjoek, aan den gouverneur van de provincie oost java soerabaja, djatie 13 mei 1941, onderwerp losse railbanen van de sf "Djatie"
Nota van opmenlingen van het college van gedeputeen der van aanleiding van het onderwek van de be...
Nota van opmenlingen van het college van gedeputeen der van aanleiding van het onderwek van de begrooting srehening van de stadsgemeente kediri betreffende den dienst 1934, kediri 1934
Resident van kediri, aan den gouverneur van de provincie oost java te soerabaja, kediri 18 Juni 1...
Resident van kediri, aan den gouverneur van de provincie oost java te soerabaja, kediri 18 Juni 1941 onderwerp rijskatoel als bij en noodvoeding
Voor regentschap kediri, aan het college van gedeputeerden van den provincialen raad van oost jav...
Voor regentschap kediri, aan het college van gedeputeerden van den provincialen raad van oost java te soerabaja d.t.k. van den resident van kediri te kediri, kediri 7 october 1941 ondererp betreffende de bezoldiging van R. Soeradi, werkbaas bij den dienst der regentschaps werken te kediri
De assistant residen toeloengagoeng, aan den gouverneur der provincie oos java (afdeeling belasti...
De assistant residen toeloengagoeng, aan den gouverneur der provincie oos java (afdeeling belastingen) te soerabaja onderwerp invordering termijnbetaling van sawal, toeloengagoeng 3 agustus 1934
Sardjono, mantri b/h W.B. b/d prov. I.A.B. di winang (Doho), Onde, sendang peg. Sehap toeloengago...
Sardjono, mantri b/h W.B. b/d prov. I.A.B. di winang (Doho), Onde, sendang peg. Sehap toeloengagoeng Kepada padoeka toean college van gedeputeerden van den provinciale raad van oost java te soerabaja. Toeloengagoeng 23 februari 1935
De regent van Toeloeagoeng, aan het college gedeputeerden van de provincialen raad van oost java ...
De regent van Toeloeagoeng, aan het college gedeputeerden van de provincialen raad van oost java te soerabaja (d/t v.d resident van kediri) onderwerpgenoond in den bij dit besluit behoorenden staat, in het gonof te stellon van de wedde, Toeloengagoeng 20 september 1939
Results 1 to 10 of 104